Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Eigentijdse ongelijkheid (2023)

de postindustriële klassenstructuur op basis van vier typen kapitaal, verschil in Nederland 2023

Aanzienlijke verschillen tussen sociale klassen in Nederland
Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat er in Nederland zeven sociale klassen zijn met grote onderlinge verschillen.

In het SCP-rapport Eigentijdse Ongelijkheid is gekeken naar iemands positie in de maatschappij. Die hangt niet alleen af van opleiding, beroep, inkomen en financieel vermogen (economisch kapitaal), maar ook van ‘wie je kent’ (sociaal kapitaal), ‘waar je bij past’ (cultureel kapitaal) en ‘wie je bent’ (persoonskapitaal: gezondheid en aantrekkelijkheid).

Uit het onderzoek blijkt dat één op de zes Nederlanders (16,3%) achterstand heeft op deze vier terreinen. Daartegenover staat een groep van 19,9%, die over de gehele linie een voorsprong heeft. Deze structurele ongelijkheid in ons land is hardnekkig en heeft grote gevolgen.

Literatuurverwijzing: Vrooman, J.C., Boelhouwer, J., Iedema, J., & Torre, A. van der (2023). Eigentijdse ongelijkheid: de postindustriële klassenstructuur op basis van vier typen kapitaal, verschil in Nederland 2023. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Omschrijving