Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Eindadvies natuur op recept (2009)

communicatiestrategie

In opdracht van het ministerie van LNV is over de relatie groen en gezondheid een literatuuronderzoek, een inventarisatie van praktijkvoorbeelden gedaan en een actorenanalyse gezondheidswereld en groene wereld ontwikkeld. Op basis hiervan is een advies met de volgende speerpunten uitgebracht: bewegen in het groen, groen in en om zorginstellingen en de invloed van GGD’en in een groene gezonde stad.

Literatuurverwijzing: Blanken, H., Zon, R. van, Maas, J., & Verheij, R.A. (2009). Eindadvies natuur op recept: communicatiestrategie. Nijmegen: NovioConsult BV.

Omschrijving