Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Eindevaluatie onderzoeksprogramma sport, bewegen en gezondheid (2014)

eindrapport

Het onderzoeksinfrastructuur programma Sport, bewegen en gezondheid (2004-2014) was een uitwerking van een advies uit 2001 van de toenmalige Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO). Het programma had een budget van € 6,5 miljoen, verspreid over drie tranches (2004, 2007 en 2012). De doelen van het programma waren:

  • Versterken van de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van Sport, bewegen en gezondheid;
  • Vergroten van de kennis op het gebied van sport en gezondheid onder meer voor preventie en behandeling van aandoeningen en sportblessures;
  • Versterken van verspreiding en toepassing van de onderzoeksresultaten.

De evaluatie is in opdracht van ZonMw uitgevoerd door Technopolis BV. Dit rapport van Technopolis bevat operationele aandachtspunten en suggesties.

Literatuurverwijzing: Zuijdam, F., Mostert, B., Nooijen, A., & Zegel, S. (2014). Eindevaluatie onderzoeksprogramma sport, bewegen en gezondheid: eindrapport. Technopolis group.

Omschrijving