Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Eindevaluatie Vmbo in Beweging (2012)

Het onderzoek dat beschreven staat in de rapport had als hoofddoel om na te gaan in hoeverre de doelstellingen op het niveau van de leerling en de school behaald waren binnen het project ‘Vmbo in Beweging’. Het projectdoel op het niveau van de leerling was: medio 2012 is het aantal inactieve leerlingen in deelnemende scholen t.o.v. begin 2010 verminderd met 10%. Het projectdoel op het niveau van de school was: in 2012 is op 80 scholen sport- en beweegaanbod gecreëerd voor inactieve leerlingen. Daarnaast werd onderzocht in hoeverre er gedurende het project veranderingen optraden in de tevredenheid van vmbo-leerlingen en sport- en beweegcoördinatoren op scholen die deelnamen aan het project. De conclusie is dat de doelstellingen van het project ‘Vmbo in Beweging’ op zowel het leerling- als het schoolniveau zijn gehaald.
TNO heeft dit onderzoek in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) uitgevoerd.

Literatuurverwijzing: Bernaards, C.M., Kuiper, R.M., Slinger, J., & Nauta, S. (2012). Eindevaluatie Vmbo in Beweging. Leiden: TNO Behavioural and Societal Sciences.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-0039 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving