Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Eindrapportage (2012)

platform sport, bewegen en onderwijs

In deze eindrapportage staan de resultaten die het platform heeft geboekt bij de uitvoering van het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs. In dat beleidskader is het beleid verwoord, om jongeren binnen en buiten het onderwijs meer aan het bewegen te krijgen. Begin 2009 lanceerden de gezamenlijke ministeries van OCW en VWS het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Een uniek samenwerkingsverband van uiteenlopende partijen (brancheorganisaties, kenniscentra en onderzoeksinstellingen) op het gebied van sport en bewegen. Dit platform kreeg als opdracht mee om belangrijke onderdelen uit het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs uit te voeren en een samenhangend aanbod aan sport en bewegen in en rond het onderwijs te bevorderen.

Literatuurverwijzing: Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (2012). Eindrapportage: platform sport, bewegen en onderwijs. Enschede: Platform Sport, Bewegen en Onderwijs.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOBELE-003 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-0063-1 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-0063-2 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving