Spring naar content
Terug naar de kennisbank

EK Atletiek Amsterdam 2016 (2016)

economische impact en beleving

De Europese kampioenschappen (EK) atletiek vonden van 5 juli tot en met 10 juli 2016 plaats in het Olympisch Stadion en op het Museumplein in Amsterdam. Dit rapport beschrijft de economische impact en beleving van dit topsportevenement. De economische impact in dit rapport verwijst naar de directe bestedingen van de bezoekers, de deelnemers en begeleiders, de rechtenhouder van de EK (European Athletics) en partners, vrijwilligers, pers en de organiserende stichting die dankzij het evenement in de gemeente Amsterdam zijn gedaan. De EK trokken naar schatting 48.000 reguliere bezoekers die 106.100 bezoeken aan het evenement aflegden. Bijna zes op de tien EK-bezoekers was man, circa een derde was 35 jaar of jonger en eveneens twee derde had minstens een hbo-opleidingsniveau. Zes op de tien bezoekers was dankzij de EK in de gemeente Amsterdam en vormt vanuit economische optiek een belangrijke groep omdat zij voor uitgaven zorgden die zonder de EK niet gedaan zouden zijn. De geschatte economische impact voor de gemeente Amsterdam bedraagt ruim 7,8 miljoen euro. Daarnaast heeft het verblijf van deelnemers en begeleiding in hotels nabij Schiphol voor de gemeente Haarlemmermeer geresulteerd in additionele bestedingen van 1,6 miljoen euro. De bezoekers van de EK beoordeelden de EK als totaal met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2.

Literatuurverwijzing: Hover, P., Davids, A., Baart de la Faille-Deutekom, M., & Dallinga, J.M. (2016). EK Atletiek Amsterdam 2016: economische impact en beleving. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-TB-0005 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-443 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving