Spring naar content
Terug naar de kennisbank

En nu, doorpakken! (2018)

Organisatie(s): Kenniscentrum Sport

Om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken en de vraag naar sport- en beweegaanbod te matchen aan een passend aanbod in de buurt is krachtenbundeling van verschillende partijen nodig. Deze samenwerking heeft een grotere kans van slagen als organisaties uit de sport, zorg en het sociale domein intensief samenwerken.

Maar hoe werken organisaties uit deze verschillende hoeken succesvol samen? Wat zijn de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking? En wat is er nodig om de samenwerking te continueren? En nu, doorpakken! biedt inzicht in de verschillende bouwstenen voor het versterken en continueren van de samenwerking. En nu, doorpakken! is een onderdeel van het Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport (2018). En nu, doorpakken!. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving