Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Energiebesparing bij sportverenigingen (2015)

factsheet 2015/7

Sportverenigingen kunnen in 2015 voor het laatst de belasting op hun energierekening terugvragen, de zogeheten ‘ecotaks’. Jaarlijks is daar een bedrag van € 9,3 miljoen mee gemoeid. Vanaf 2016 is dit bedrag beschikbaar voor subsidie op energiebesparende maatregelen en als borgstelling voor leningen ten behoeve van die maatregelen. In plaats van een subsidie op ‘grootverbruik’, komt hiermee een subsidie op voorzieningen, die leiden tot een structureel lager energieverbruik. Dat is winst vanuit milieuperspectief, terwijl de vereniging een lagere energierekening gaat betalen. Het Mulier Instituut heeft de verenigingen in zijn Verenigingspanel gevraagd of ze gebruik maken van de mogelijkheid om de ecotaks terug te vragen en hoe ze staan tegenover de nieuwe subsidieregeling.

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der, & Kalmthout, J. van (2015). Energiebesparing bij sportverenigingen: factsheet 2015/7. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving