Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Energiebesparing bij sportverenigingen (2019)

Artikel van Janine van Kalmthout, onderzoeker bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van april 2019 over de investering in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking bij sportverenigingen.

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van (2019). Energiebesparing bij sportverenigingen. Sport, Bestuur en Management 21 (pp. 16-17)

Omschrijving