Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Energiek gezondheidsbeleid bij Koninklijke Gazelle (2016)

Auteur(s): Peter-Jan Mol

Bij Koninklijke Gazelle in het Veluwse Dieren werken circa 350 medewerkers en elk jaar verkoopt het bedrijf circa 275.000 fietsen. Gazelle is hiermee marktleider in Nederland en werkt hard aan uitbreiding van de organisatie buiten de eigen landsgrenzen. Ruim de helft van de medewerkers werkt in de productie, de rest in de buitendienst en/.of op kantoor. Al vele jaren stimuleert Gazelle vitaliteit onder haar werknemers. In 2015 heropende Gazelle het monumentale hoofdkantoor in Dieren na een renovatie van anderhalf jaar. In dit vernieuwde Gazelle Innovation & Production Center is aandacht voor meer bewegen op en rondom de werkplek toegevoegd aan het vitaliteitsbeleid.

Energie centraal begrip

Sinds 2006 hanteert Gazelle, een gezondheidsbeleid waarbij het begrip ‘energie’ centraal staat. Kenmerkend voor dit beleid is het benadrukken van de positieve aspecten van gezondheid bij werknemers, in plaats van de focus op verzuim en uitval van hen. Het beleid bij Gazelle startte met een healthcheck onder het personeel. Het management kreeg op deze manier inzicht in de leefstijl, het welbevinden en de werkbelasting van het personeel. Op drie verschillende niveaus (medewerkerniveau, afdelings- en organisatieniveau) schonk men vervolgens aandacht aan het kernbegrip ‘energie’. Bijvoorbeeld door het persoonlijk coachen van medewerkers en het trainen van managers in het bevorderen van energiebronnen van het personeel. En de directie kreeg een overzicht van de vitaliteit van het personeel. Gazelle herhaalt de healthcheck elke twee jaar.

Naar aanleiding van de healthchecks zijn meerdere activiteiten georganiseerd voor iedereen, zoals:

 • Familiesportdag
 • Gezondheidsdag
 • Fysiotherapie op de werkvloer
 • Bedrijfsarts wekelijks aanwezig op werkvloer
 • Fitweek
 • Gezonde catering
 • Deelname aan competitie ‘Fitste bedrijf van Gelderland’
 • Nieuwe pand ingericht met zit-stabureaus
 • Its My Life-leefstijlinterventie 50+

De achterliggende gedachte bij alle activiteiten die Gazelle organiseert voor het personeel is dat deze mensen sterker en energieker maken. Gazelle veronderstelt dat het belangrijk is om niet vanuit zwaktes, maar vanuit kracht te redeneren. Het preventief aandacht geven aan mensen samen met hun familie is hierbij cruciaal. Vanaf 2011 heeft de organisatie PON, Gazelle overgenomen en is Gazelle aangehaakt bij het PON-Fit beleid. Gazelle vond op deze manier afgelopen jaren een balans in het inzetten van zowel landelijke- als lokale gezondheidsinterventies.

Dynamische kantoorwerkplekken

Gazelle greep de renovatie van het kantoor aan om de werkomgeving dynamischer te maken door middel van dynamische werkplekken. Al voor de verhuizing maakte een groepje werknemers kennis met zit-stabureaus. Dat beviel uitstekend. De nieuwe kantooromgeving bestaat nu volledig uit zit-stabureaus. Enkele overlegruimtes zijn ingericht met een zit-sta vergadertafel en een tweetal Oxidesks (fietswerkplekken). De zit-stabureaus gebruikte men in eerste instantie veel, maar nadat de nieuwigheid er van af was, daalde het gebruik. Gazelle besloot om alle kantoormedewerkers een bewustwordingsworkshop aan te bieden en voor leidinggevenden een coachingssessie te plannen. Beide activiteiten organiseerde het Kenniscentrum Sport. In de bewustwordingsworkshop stond kennis en informatie over de risico’s van langdurig zitten en over de voordelen van een meer dynamische werkhouding centraal. Vervolgens spraken medewerkers over op welke wijze zij in hun werkomgeving tot minder zitten kunnen komen. Dit leidde tot allerlei ideeën.

Het traject bestond verder uit een coachingssessie met alle leidinggevenden. Daarin lag de nadruk op het bewust maken van de rol die zij kunnen spelen op het gebied van gedragsverandering. Het gaat hierbij met name om voorbeeldgedrag én op het goed in kunnen schatten op welke wijze zij hun medewerkers het beste kunnen coachen.

Speciale aandacht 50+’ers

Zoals bij de meeste bedrijven ziet Gazelle het aantal 50-plussers in de organisatie toenemen. Naast het reduceren van langdurig zitten, zette Gazelle in samenwerking met Its My Life een traject in om deze doelgroep te helpen bij een gezonde en vitale leefstijl. Tijdens Vitale Postersessies maakten tien teams van tien 50-plussers hun wensen kenbaar en gaven aan waar zij persoonlijke kansen zien. Vervolgens zette Gazelle een traject in waar de 50-plussers met behulp van digitale stappentellers, een online gezondheidsportal en workshops in kleine stappen meer zijn gaan bewegen en gezonder zijn gaan leven. Zij bespraken onderwerpen als stappen zetten, water drinken, minder suiker consumeren en voldoende slaap. De samenhang tussen deze factoren werd hen duidelijk. Voorjaar 2016 staan verdiepende workshops, activiteiten en trainingen op de planning.

Effecten gezondheidsbeleid

Het integraal gezondheidsbeleid van Gazelle maakt inmiddels al een aantal jaar een vast onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Activiteiten zoals een familiedag zijn leuk, ontspannen en leveren veel op. Het belangrijkste is dat er structureel aandacht blijft voor de vitaliteit.

Het ziekteverzuim daalde de afgelopen jaren en medewerkers zijn zich meer bewust van de positieve effecten van meer bewegen. Gazelle realiseerde zich bij voorbaat dat het een lange adem vergt om menselijk gedrag te veranderen: tijd, begeleiding en investering in het personeel.

De interventie op het gebied van dynamisch werken is nog te recent uitgevoerd om al over effecten te kunnen spreken. Toch spreken medewerkers en leidinggevenden intenties tot gedragsverandering uit. Dit varieert van de intentie om vaker naar collega’s te lopen in plaats van te bellen of mailen, vaker staand te overleggen tot de intentie vanuit leidinggevenden om vaker over gezondheid te praten met medewerkers.

Koninklijke Gazelle geeft de volgende tips mee aan andere organisaties:

 1. Schenk preventief aandacht aan personeel
 2. Handel vanuit een visie: denk aan de gevolgen op lange termijn van gezondheidsbeleid
 3. Creëer draagvlak: maak medewerkers ook verantwoordelijk

 

Meer informatie:

Literatuurverwijzing: Mol, P. (2016). Energiek gezondheidsbeleid bij Koninklijke Gazelle. Koninklijke Gazelle.

Omschrijving