Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Enquêteonderzoek onder allochtonen (2005)

problemen en oplossingen

In de publicatie Enquêteonderzoek onder allochtonen. Problemen en oplossingen wordt ingegaan op talrijke facetten van het enquêteonderzoek onder allochtonen. Allochtonen doen minder goed mee aan CBS-enquêtes dan autochtonen.

De belangrijkste redenen dat allochtonen minder goed meedoen is dat ze lastiger thuis te bereiken zijn dan autochtonen en dat ze vooral wonen in de grote steden, waar de respons doorgaans lager is. Door allochtonen met een gerichte aanpak te benaderen, neemt de enquêtedeelname toe.

In het voorliggende boek worden enkele benaderingsstrategieën beschreven. Verhoging van het aantal contactpogingen van drie naar zes resulteerde al in een responstoename van 10 procent bij de meeste allochtone groepen. Het geven van een beloning van 10 euro leidde alleen tot een betere enquêtedeelname van jonge Marokkanen, maar niet van jonge Turken.

Literatuurverwijzing: (2005). Enquêteonderzoek onder allochtonen: problemen en oplossingen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omschrijving