Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ep variantenboek sportgebouwen (1997)

energieprestaties van sportgebouwen

Ook sportgebouwen moeten aan de energieprestatie-eisen uit het Bouwbesluit voldoen. Aan de hand van zeven bestaande sportgebouwen worden de energiebesparende maatregelen die nodig zijn om aan de energieprestatie-eis of aanzienlijk betere waarden te voldoen getoond. De voorbeeldgebouwen variëren van sporthalen, zwembaden tot wijkcentra en een clubgebouw. De energieprestatieberekeningen laten zien op welke wijze de eis – of beter waarden – te halen is.

Literatuurverwijzing: Gielen & Gielen, communicatieadviseurs en tekstschrijvers (1997). Ep variantenboek sportgebouwen: energieprestaties van sportgebouwen. Utrecht: Novem.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0013 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving