Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Equity, social determinants and public health programmes (2010)

Deze publicatie analyseert de impact van sociale determinanten op de volksgezondheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn alcohol, hart- en vaatziekten, gezondheid en voeding bij kinderen, diabetes, voedselveiligheid, psychische stoornissen, tropische ziekten, mondgezondheid, zwangerschap, roken, tuberculose (tbs), geweld en ongevallen.

Literatuurverwijzing: Blas, E., & Sivasankara Kurup, A. (2010). Equity, social determinants and public health programmes. World Health Organization (WHO).

Omschrijving