Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Er mag (nieuw) gebouwd worden. (2021)

en nu?

Auteur(s): Harry Vedder

In dit artikel gaat adviesbureau M3V in op het proces dat vooraf gaat aan nieuwbouw van onderwijshuisvesting en gymzalen. Als eerste behandelen ze hoe daarin de geldstromen vanuit het Rijk naar de gemeente en scholen lopen. Dat doen ze voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dan krijg je antwoord op de vraag hoe de besluitvorming over bv. nieuwe gymzalen tot stand komt. En last but not least, de school is verantwoordelijk voor goede en gezonde leer-, werk- en beweegomstandigheden zowel voor de leerlingen als  de medewerkers. Hoe borgt ze dat de te realiseren voorziening echt aan alle daarvoor opgestelde eisen gaat voldoen? Ongeacht of zijzelf of de gemeente verantwoordelijk is voor die bouw.

Literatuurverwijzing: Vedder, H. (2021, december). Er mag (nieuw) gebouwd worden.: en nu?. LO Magazine 109 (pp. 4 - 45)

Omschrijving