Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Erkende sport- en beweeginterventies (2019)

dat ze bestaan weten we, ze vinden en inzetten is iets anders

Auteur(s): Sandra van Maanen

Artikel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten over het onderzoek van het Mulier Instituut naar de bekendheid van erkende sport- en beweeginterventies bij en de inzet ervan door gemeenten. Geconcludeerd wordt dat de bekendheid best groot is. Ondanks dat worden erkende sport- en beweeginterventies te weinig ingezet. Tevens wordt de online databank waar ze zijn samengebracht te weinig geraadpleegd.

Literatuurverwijzing: Maanen, S. van (2019, maart). Erkende sport- en beweeginterventies: dat ze bestaan weten we, ze vinden en inzetten is iets anders. Sport & Gemeenten 67 (pp. 26-30)

Omschrijving