Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ervaren discriminatie in Nederland (2014)

In de laatste maanden van 2013 werd met enige regelmaat in de pers aandacht besteed aan discriminatie. Wat ervaren nu de inwoners van Nederland zelf? In welke mate voelen zij zich gediscrimineerd? En wat voor incidenten maken zij mee? In dit rapport zijn aan ruim 12.500 mensen uit de Nederlandse bevolking vragen gesteld over hun ervaringen met discriminatie. Deze ervaringen zijn voor verschillende terreinen, zoals arbeidsmarkt en onderwijs, in kaart gebracht. Daarnaast is aandacht besteed aan de discriminatie-ervaringen van specifieke groepen, zoals migrantengroepen, mensen met een beperking en seksuele minderheden. Dit rapport besteedt ook aandacht aan de gevolgen die ervaren discriminatie voor de betrokkenen kan hebben.

Literatuurverwijzing: Andriessen, I., Fernee, H., & Wittebrood, K. (2014). Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Omschrijving