Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ervaren opbrengsten van twee sociale sportinitiatieven (2023)

een kwalitatief onderzoek onder deelnemers en begeleiders

Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve opbrengsten. Om deze opbrengsten te behalen zijn goede begeleiders en een afwisselend programma van belang. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, uitgevoerd in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Sociale sportinitiatieven zetten sport in om mensen in sociaal kwetsbare situaties verder te helpen op andere levensdomeinen, zoals onderwijs, werk en welzijn. Geïnterviewde (oud-)deelnemers en begeleiders noemen verschillende opbrengsten, zoals betere sociale vaardigheden, meer doelgerichtheid, vriendschappen binnen het initiatief en een beter dagritme. Het verschilt per deelnemer in hoeverre de opbrengsten duurzaam (lijken te) zijn.

Goede begeleiders van groot belang
Om positieve opbrengsten te behalen zijn goede begeleiders van groot belang. Zo is het belangrijk dat begeleiders individuele aandacht hebben voor deelnemers en een positieve instelling hebben.

Daarnaast vinden (oud-)deelnemers het belangrijk dat begeleiders ook buiten werktijd en na afloop van het programma bereikbaar zijn. Contact met een begeleider na afloop lijkt te helpen bepaalde opbrengsten duurzaam te maken. Dit vraagt veel geduld en betrokkenheid van begeleiders.

Afwisselend programma draagt bij aan opbrengsten
Voor de deelnemers lijkt de afwisseling van actieve ‘doe-activiteiten’ en rustige ‘praat-activiteiten’ goed te werken. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • samenwerkingsopdrachten;
  • nieuwe (sport)activiteiten buiten de comfortzone;
  • op vaste tijden beginnen en eindigen;
  • doelen stellen;
  • gesprekken voeren met elkaar en met de begeleiders;
  • elkaar complimenten geven.

Sportactiviteiten zijn daar een onderdeel van, maar komen niet als doorslaggevende factor voor de ervaren opbrengsten naar voren.

Interviews met (oud-)deelnemers en groepsgesprekken met begeleiders
De onderzoekers voerden zes een-op-een-interviews met (oud-)deelnemers aan de initiatieven 2BE of De Harde Leerschool. Daarnaast hielden zij twee focusgroepgesprekken met begeleiders die betrokken zijn bij de initiatieven. In alle gesprekken stonden de opbrengsten voor de deelnemers en welke factoren bijdragen aan deze opbrengsten centraal. 

Literatuurverwijzing: Suijlekom, A. van, Sparreboom, C., Nouwens, S., & Stuij, M. (2023). Ervaren opbrengsten van twee sociale sportinitiatieven: een kwalitatief onderzoek onder deelnemers en begeleiders. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-974 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving