Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ervaringen met inbedding van trainersbegeleiding bij twee sportverenigingen (2021)

casebeschrijving proeftuin clubkadercoaching (1 van 2)

Het proeftuinenproject clubkadercoaching experimenteerde met de inzet van buurtsportcoaches als clubkadercoach bij sportverenigingen en liep van januari 2019 tot november 2020. Het project werd geleid door NOC*NSF en de KNVB en uitgevoerd met twaalf gemeenten en acht sportbonden. De projectleiding creëerde en faciliteerde een leerproces waarin het proeftuinenproject gaandeweg verder werd ingevuld. De betrokken gemeente- en bondscoördinatoren vonden het waardevol om kennis en ervaringen rondom clubkadercoaching met elkaar te delen. Ook de mogelijkheid om andere organisaties te leren kennen werd gewaardeerd. De lessen uit de gezamenlijke bijeenkomsten werden gebruikt om de uitvoering van clubkadercoaching in de praktijk verder te verbeteren. De projectleiding stond open voor het erkennen en aanpassen van zaken die niet goed werkten.

Dit blijkt uit het rapport ‘Procesevaluatie clubkadercoaching’, over de resultaten van een procesevaluatie van het proeftuinenproject op landelijk niveau uitgevoerd door het Mulier Instituut. In het rapport zijn twee casebeschrijvingen opgenomen en deze zijn los ook te downloaden. In de casebeschrijvingen zijn praktijkervaringen met het organiseren, inbedden en uitvoeren van clubkadercoaching bij verenigingen in twee gemeenten beschreven. Deze casebeschrijving gaat over ervaringen met inbedding van trainersbegeleiding bij twee sportverenigingen. 

Literatuurverwijzing: Reitsma, M., & Stuij, M. (2021). Ervaringen met inbedding van trainersbegeleiding bij twee sportverenigingen: casebeschrijving proeftuin clubkadercoaching (1 van 2). Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving