Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ethics management in football clubs (2019)

Auteur(s): Bram Constandt

Voetbal ondergaat momenteel een morele crisis die geïllustreerd wordt door verschillende ethische uitdagingen, zoals matchfixing, management corruptie en misbruik. Ook al is de steun van (inter)nationale autoriteiten en voetbalfederaties essentieel om deze uitdagingen succesvol te bestrijden, toch beschikken voetbalclubs over de mogelijkheid om zelf proactief een positieve verandering na te streven. Door middel van ethisch management kunnen voetbalclubs op alle niveaus een ethisch klimaat in hun club creëren, waarin ethische uitdagingen vermeden worden en ethisch gedrag gestimuleerd wordt. Vanuit die opvatting heeft dit doctoraat tot doel om belangrijke inzichten aan te reiken op de invloed van twee hoofdaspecten van ethisch management in voetbalclubs, namelijk ethische codes en ethisch leiderschap.

Na een algemene introductie met aandacht voor het theoretisch kader en de onderzoekshypothesen worden vier originele empirische studies voorgesteld:

  • een eerste studie focust op de effectiviteit van ethische codes (formele documenten), die het gewenste gedrag binnen een organisatie voorschrijven
  • een tweede studie benadrukt de cruciale positie van de coach bij het stimuleren van ethisch gedrag in voetbalclubs
  • in een derde studie wordt verder ingegaan op cruciale positie van de coach in voetbalclubs
  • en in een vierde en laatste studie verbreedt de blik naar de unieke positie van de fans.

Deze vier studies samen hebben belangrijke theoretische implicaties rond de betekenis en (gepercipieerde) invloed van ethische codes en ethisch leiderschap in voetbal, relevant voor de wetenschappelijke domeinen van sport- en non-profit management, sport- en bedrijfsethiek en (morele) sportpsychologie.

Deze implicaties worden besproken in een algemene discussie, waarin onder andere de noodzaak aan verschillende niveaus van ethisch leiderschap wordt aangetoond voor de praktische vertaling van een ethische code in voetbalclubs. Daarnaast werpt dit doctoraat licht op potentiële grenzen aan de invloed van ethisch leiderschap, waarin wordt aangetoond dat de sociale afstand tussen leider en observator (volger/stakeholder) een groot effect kan hebben op hoe kritisch of achteloos ethisch leiderschap benaderd wordt.

Literatuurverwijzing: Constandt, B. (2019). Ethics management in football clubs. Gent: Bram Constandt.

Omschrijving