Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Etnische tweedeling in de sport (1999)

een onderzoek in opdracht van NOC*NSF

In dit onderzoek naar etnische tweedeling in de sport in Nederland komen verschillende vormen van etnische concentratie aan de orde, zoals de samenstelling van allochtone teams, de oprichting van eigen verenigingen en de opzet van eigen competities. Vervolgens wordt ingegaan op oorzaken en gevolgen van etnische tweedeling in de sport. Tot slot worden de beleidsmogelijkheden verkend om etnische tweedeling tegen te gaan.

Literatuurverwijzing: Pengel, G., Mol, P., & Janssens, J. (1999). Etnische tweedeling in de sport: een onderzoek in opdracht van NOC*NSF. 's-Hertogenbosch: Diopter-Janssens & Van Bottenburg.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ALLO-0012 Beschikbaar
Mulier instituut ALLO-0013 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B10 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving