Spring naar content
Terug naar de kennisbank

European Para Championships the Netherlands 2023 (2021)

een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse Topsportevenementenstrategie 2021-2030?

Auteur(s): Paul Hover, Eva Heijnen

Doel van dit verkennend onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF is het verstrekken van inzicht in de wijze waarop de European Para Championships (EPC) bij kunnen dragen aan de Nederlandse Topsportevenementen Strategie 2021-2030 (NTS).

Hiervoor zijn semigestructureerde interviews met sleutelpersonen (experts op het gebied van sport, sportevenementen en sporten met een beperking) afgenomen, zijn data geanalyseerd en heeft documentanalyse plaatsgevonden.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 gaat in op de EPC en de NTS. Daarna wordt in hoofdstuk 3 verslag gedaan van de interviews met sleutelpersonen. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de literatuurstudie geschetst. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de onderzoeksvragen beantwoord. Een samenvatting is aan het begin van dit rapport opgenomen.

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Heijnen, E. (2021). European Para Championships the Netherlands 2023: een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse Topsportevenementenstrategie 2021-2030?. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-751 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving