Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen (2017)

whitepaper

Hoe kunnen Nederlandse organisaties, universiteiten en bedrijven die zich bezighouden met sport en bewegen meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht welke financieringsmogelijkheden er zijn. Op verzoek van het ministerie van VWS en het Topteam Sport heeft Kenniscentrum Sport daarom een inventarisatie gemaakt van de Europese financieringsmogelijkheden gericht op sport en bewegen. Deze inventarisatie (november 2017) is gebaseerd op eerder verschenen overzichten en recente informatie op de website van de Europese Commissie. Ook de op dit moment openstaande calls met een deadline in 2018 zijn weergegeven in deze inventarisatie.

Van dit overzicht verschenen in 2018 en in 2020 nieuwe versies.

Literatuurverwijzing: Hendriksen, I.J.M., Barendse, P., & Kronenburg, J. (2017). Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen: whitepaper. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving