Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen (2020)

whitepaper

Hoe kunnen Nederlandse organisaties, universiteiten en bedrijven die zich bezighouden met sport en bewegen meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft Kenniscentrum Sport daarom in 2017 een inventarisatie gemaakt van de Europese financieringsmogelijkheden gericht op sport en bewegen: het Whitepaper ‘Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen’.

Het huidige document (februari 2020) is een actualisatie van het in 2017 en 2018 verschenen whitepaper. In deze inventarisatie zijn de op dit moment bekende, openstaande calls met een deadline in 2020 weergegeven.

Deze 2020-editie is uitgebreid met een extra hoofdstuk waarin wordt vooruitgeblikt op de nieuwe begrotingscyclus 2021-2027, waarin bestaande programma’s mogelijk zullen verdwijnen of worden aangepast en nieuwe subsidiemogelijkheden voor de sport ontstaan.

Literatuurverwijzing: Barendse, P., Kronenburg, J., Moonen, B., Boer, D. de, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Sportsubsidies.nl, & ZonMw (2020). Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen: whitepaper. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving