Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie beleidskader sportevenementen (2018)

Het ministerie van VWS heeft in 2018 de wens om het beleidskader sportevenementen te evalueren. Van deze evaluatie was ook in het beleidskader zelf al melding gemaakt. De evaluatie biedt informatie om het beleidskader aan te scherpen. Het herziene beleidskader loopt tot 1 januari 2021. Het ministerie heeft het Mulier Instituut gevraagd deze evaluatie uit te voeren. In dit rapport is daarvan verslag gedaan.

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Hoeijmakers, R. (2018). Evaluatie beleidskader sportevenementen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-TB-0005 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-566 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving