Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties (2021)

eindrapport

Dit  evaluatieonderzoek naar de Brede Regeling Combinatiefuncties geeft inzicht in de relatie tussen de bestuurlijke en financiële inrichting en bekostiging van de regeling enerzijds en de impact van de regeling anderzijds.

Literatuurverwijzing: Bergen, K. van, Korn, F., Rij, C. van, & Witvliet, M. (2021). Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties: eindrapport. Amsterdam: Regioplan.

Omschrijving