Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie communicatiedoelstellingen voor bedrijfssport van sport en zaken, de coach methode, fietsen scoort en lunchwandelen (2009)

In dit rapport staat beschreven in hoeverre werkgevers eind 2008 bekend waren met Bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en Lunchwandelen. Voor al deze bedrijfbewegingsprogramma’s zijn communicatiedoelstellingen geformuleerd voor 2009. Eind 2008 is nagegaan in welke mater er ten tijde van de voormeting (november 2008) al voldaan werd aan deze communicatiedoelstellingen.

Literatuurverwijzing: Bernaards, C.M., & Verheijden, M.W. (2009). Evaluatie communicatiedoelstellingen voor bedrijfssport van sport en zaken, de coach methode, fietsen scoort en lunchwandelen. Leiden: TNO Preventie en Zorg.

Omschrijving