Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie Dam tot Damloop 2016 (2017)

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland hebben bij de Dam tot Damloop 2016 een evaluatieonderzoek uitgevoerd met als doel het vinden van aanknopingspunten voor het verminderen van blessures. Het onderzoek richt zich op vijf onderwerpen: karakteristieken van de deelnemers, hun voorbereiding, blessures, gebruik van technologie en informatievoorziening. In deze publicatie worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd. 

Literatuurverwijzing: Werf, J. van der, Dallinga, J.M., & Baart de la Faille-Deutekom, M. (2017). Evaluatie Dam tot Damloop 2016. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Omschrijving