Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie erkenning van interventies (2018)

Auteur(s): Robert Gelinck

Uit de evaluatie van het erkenningstraject in 2017 en 2018 blijkt dat professionals de databanken met erkende interventie zinvol en nuttig vinden. Het erkenningstraject biedt inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie. Minder positief zijn de professionals over de tijd die het indienen van een interventie kost en de bekendheid van erkende interventies onder beleidsmakers o.a. bij gemeenten.

Literatuurverwijzing: Gelinck, R. (2018). Evaluatie erkenning van interventies. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving