Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (2019)

De hoofddoelstelling van het FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015- 2020) is om ouderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, vitaal en zelfstandig te laten wonen. Het Nivel evalueerde het programma en concludeert dat het belangrijke voorwaarden schept om dit doel te bereiken. Belangrijke succesfactoren voor projecten ter bevordering van meedoen en meer bewegen zijn: actieve betrokkenheid van de ouderen zelf én de inzet van professionals om de activiteiten te begeleiden en coördineren.

Literatuurverwijzing: Verkaik, R., Hees, S. van, Mariën, V., Boeije, H., & Rijken, M. (2019). Evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Utrecht: NIVEL.

Omschrijving