Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie fysieke vaardigheidstoets politie (2017)

eindrapport

Sinds 2015 is het jaarlijks afleggen van een fysieke vaardighedentoets (FVT) bij regeling verplicht gesteld voor alle operationele politiemedewerkers. Het doel van deze toets is de medewerkers inzicht te geven in hun eigen fysieke vaardigheden die nodig zijn om het vak professioneel uit te voeren. In opdracht van het WODC heeft Regioplan, in samenwerking met het Mulier Instituut de uitvoering en het doelbereik van de FVT geëvalueerd. De conclusies van het onderzoek zijn voor de minister aanleiding om de korpschef aan de hand van de onderzoeksresultaten en de gedane aanbevelingen een actieplan in het kader van de verbetering vakbekwaamheid te laten opstellen.

Literatuurverwijzing: Straatmeijer, J., Visee, H., & Collard, D.C.M. (2017). Evaluatie fysieke vaardigheidstoets politie: eindrapport. Amsterdam: Regioplan.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-TB-0014 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-493 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving