Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten (2019)

Het Gelders Jaar van het aangepast sporten, dat door de provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie in 2018 is uitgevoerd, heeft sport en bewegen voor mensen met een beperking op de kaart gezet. Dit blijkt uit de evaluatie van het Gelders jaar van het aangepast sporten dat door het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Gelderland is uitgevoerd.

Het themajaar is een goede eerste stap geweest om draagvlak en aandacht te creëren voor sport en bewegen voor mensen met een beperking. Betrokkenen zijn tevreden over de communicatiecampagne, maar plaatsen kanttekeningen bij de focus op communicatie. Het is van belang om aandacht te schenken aan de borging van dit draagvlak om langetermijneffecten te bereiken, zoals een hogere sportdeelname van mensen met een beperking en meer beleid en aanbod voor deze doelgroep.

Op basis van het interview, aanvullende documenten, en de resultaten van de enquête wordt verder geconcludeerd dat vijf van de negen doelstellingen van het themajaar zijn behaald:

  • Minimaal acht sporters met een beperking hebben zich als ambassadeur ingezet voor het jaar van aangepast sporten door clinics, presentaties en interviews te geven en info op sociale media te delen.
  • 20.000 unieke bezoekers hebben de website www.unieksporten.nl/gelderland-sport-onbeperkt bezocht. 
  • Via minimaal twintig artikelen in regionale bladen en twintig video-items via Omroep Gelderland is publiciteit behaald.
  • Bij minimaal acht evenementen zijn side-events voor sport voor mensen met een beperking georganiseerd. 
  • Sportverenigingen en andere organisaties bieden blijvend mogelijkheden voor sporters met een beperking. Minimaal vijf verenigingen hebben in 2018 een concreet sportaanbod voor mensen met een beperking opgezet, of hun sportaanbod vergroot.
Literatuurverwijzing: Jonge, M. de, & Lindert, C. van (2019). Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-627 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving