Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie landelijke kaders diplomazwemmen (2016)

factsheet

Auteur(s): Jarno Hilhorst

De kaders van het diplomazwemmen in Nederland volgens het Zwem-ABC zijn vastgelegd in de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s (BREZ). In het najaar van 2015 is via een online enquête onder zwemlesaanbieders een evaluatie uitgevoerd van de huidige BREZ, versie 2.0. In deze factsheet worden een aantal belangrijke uitkomsten van dit onderzoek beschreven, waarvan de resultaten zijn uitgewerkt door Mulier Instituut. Wat blijkt is dat de zwemlesaanbieders overwegend willen vasthouden aan de huidige examenprogramma’s. Wel plaatsen ze suggesties voor herziening van specifieke onderdelen van het diplomazwemmen en elementen van de manier waarop toezicht plaatsvindt.

Literatuurverwijzing: Hilhorst, J. (2016). Evaluatie landelijke kaders diplomazwemmen: factsheet. Ede: NPZ I NRZ.

Omschrijving