Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie Le Grand Départ Utrecht 2015 (2015)

Als opdrachtgever voor de organisatie van Le Grand Départ van de Tour de France heeft de Gemeente Utrecht via de ambtelijke opdrachtgever de volgende opdracht geformuleerd: Organiseren van Le Grand Départ van de Tour de France in Utrecht met legacy (vooraf en achteraf). Daarbij zijn in het projectplan een aantal doelstellingen opgesteld. De voorliggende evaluatie beoordeelt of de opdracht en hoofddoelstellingen zijn gerealiseerd en welke lessen de gemeente Utrecht hieruit kan trekken. Het onderzoek heeft zich beperkt tot een analyse van de waardering van de bezoekers, de economische impact van het evenement en de organisatorische en maatschappelijke legacy ervan.

In dat verband staan twee vragen centraal:

  1. Wat heeft de investering (in economisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht) in ‘Le Grand Départ’ voor de stad opgeleverd?;
  2. Wat kan Utrecht leren van de organisatie van dit internationale topevenement?

Voor de beantwoording van deze vragen heeft Le Tour Utrecht het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de legacy van Le Grand Départ en aanbevelingen te formuleren voor de organisatie van toekomstige topevenementen in Utrecht. Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft USBO samengewerkt met Mulier Instituut, Hogeschool Utrecht en Hanzehogeschool Groningen. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Bottenburg, M. van, Dijk, B., Hover, P., Bakker, S., Smits, F., & Slender, H. (2015). Evaluatie Le Grand Départ Utrecht 2015. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-TB-0004 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-389 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving