Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie levensloopbestendige route in drie gebieden (2019)

eindrapportage

Door de beperkte hoeveelheid data kan geen harde uitspraak worden gedaan over het effect van de ruimtelijke ingrepen op bewegen en ontmoeten van ouderen. Wél zijn er aanwijzingen dat met name het plaatsen van bankjes enig effect heeft op beweeg- en ontmoetingsgedrag. Bankjes zijn voor ouderen belangrijke rustplekken én plekken om andere wijkbewoners te ontmoeten. In alle drie de onderzochte wijken gaven ouderen aan dat goede bankjes het belangrijkste onderdeel zijn van een levensloopbestendige route. Op basis van conclusies uit het onderzoek doen de auteurs zes aanbevelingen. 

Literatuurverwijzing: Rijkers-de Boer, C., Moorselaar, I. van, Maas, J., Nes, F. van, & Broeder, L. den (2019). Evaluatie levensloopbestendige route in drie gebieden: eindrapportage. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam /urban vitality.

Omschrijving