Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport) (2018)

onderzoek lokale uitvoering JOGG-programma's 2018

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Het doel van dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier instituut, is het in kaart brengen van de drie programmapijlers van JOGG: de JOGG-aanpak, het programma ‘Gezonde Omgeving’ en Communicatie en Marketing.

In het najaar van 2018 is hiervoor een online vragenlijst onder JOGG-regisseurs uitgezet. Deze vragenlijst is grotendeels vergelijkbaar met de vragenlijst die in 2017 onder JOGG- regisseurs is uitgezet. Hierdoor zijn vergelijkingen mogelijk tussen de antwoorden van JOGG-regisseurs uit 2018 en 2017.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Collard, D.C.M. (2018). Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport): onderzoek lokale uitvoering JOGG-programma's 2018. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0010 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-645 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving