Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie London 2012 (2013)

De evaluatie van de Olympische en Paralympische Spelen London 2012 gaat dieper in op de vraag of de door NOC*NSF geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd, of dit op een effectieve en efficiënte wijze is gebeurd en wat hieruit valt te leren voor de volgende cyclus. Voor het eerst is deze evaluatie integraal uitgevoerd voor zowel de Olympische als de Paralympische Spelen. Ook is de sporttechnische evaluatie verbonden met een evaluatie van de overige activiteiten, zoals relatiebeheer, commerciële zaken en pers/communicatie. De evaluatie heeft bovendien een model voor structurele feedback opgeleverd, inclusief onderzoeksinstrumenten. Twee externe experts van de Universiteit Utrecht en BMC hebben samen met een projectgroep van NOC*NSF de uitvoering en verslaglegging van de evaluatie voorbereid en het eindrapport opgesteld.

Literatuurverwijzing: Maks, M., & Bottenburg, M. van (2013). Evaluatie London 2012. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving