Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie Roden Fit & Gezond (2023)

evaluatieonderzoek van de beweegactiviteiten van de Stichting Roden Fit & Gezond

Roden is een beweegdorp en probeert de gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren door een aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor alle bewoners. De activiteiten van Roden Fit & Gezond zijn tot nu toe – januari 2023 – niet geëvalueerd.

Doel van dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Noordenveld, is meer zicht te geven op de resultaten van de ingezette activiteiten en een inschatting te maken of de opgestelde begroting voor 2023 realistisch is.

Voor dit evaluatieonderzoek is gebruik gemaakt van drie verschillende dataverzamelingsmethoden: een online vragenlijst onder deelnemers, interviews met diverse stakeholders en een documentenanalyse.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 bevat de resultaten van dit onderzoek. Paragraaf 2.1 toont de deelnemerscijfers van de activiteiten die de stichting in 2022 heeft uitgevoerd. Paragraaf 2.2 laat de resultaten zien van de online vragenlijst en in paragraaf 2.3 die van de interviews. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de analyse van de begroting voor 2023. Hoofdstuk 3 sluit af met conclusies en aanbevelingen voor de gemeente en de stichting.

Literatuurverwijzing: Bronkhorst, A., Vugt, H. van, & Steenbergen, J. (2023). Evaluatie Roden Fit & Gezond: evaluatieonderzoek van de beweegactiviteiten van de Stichting Roden Fit & Gezond. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-927 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2023
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  24 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
 • Mediumsoort:
  Beleidsnota
 • Trefwoord(en):