Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie schoolsportprojecten 1994/1995 (1995)

Organisatie(s): Gemeente Maastricht

Deze evaluatie is uitgevoerd om een indruk te krijgen van de tevredenheid over en effectiviteit van de schoolsportprojecten die sinds drie jaar plaatsvinden op een groot aantal basisscholen in Maastricht. Als onderzoeksmethode is gekozen voor een enquête onder de leerkrachten en contactpersonen van de basisscholen die in het schooljaar 1994/1995 aan de projecten hebben meegedaan. De resultaten geven aan dat de kennismaking met diverse sporten door middel van een lessencyclus een goede formule is. Naar schatting levert de helft van de projecten ledenwinst op voor de sportverenigingen. Daarnaast zorgt de deskundigheid van de lesgevers voor een indirecte bijscholing van de leerkrachten van de basisscholen. Een groot deel van de leerkrachten doet bij de lessen ideeën op voor de eigen gymlessen en maakt hier na afloop van de projecten gebruik van. Over het algemeen genomen zijn de leerkrachten tevreden over de huidige opzet van de schoolsportprojecten. Desondanks kunnen op basis van het onderzoek aanbevelingen worden gedaan om planning, organisatie en evaluatie van zowel de projecten als de afsluitende toernooien te verbeteren.

Literatuurverwijzing: Gemeente Maastricht (1995). Evaluatie schoolsportprojecten 1994/1995. Maastricht: Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport, Afdeling Sportzaken.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0010 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving