Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie van de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) (2009)

de nulmeting

De resultaten van de nulmeting van de Impuls NASB worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Heuvel, A. van den, Nimwegen, J. van, & Heijkoop, C. (2009). Evaluatie van de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB): de nulmeting. Den Haag: SGBO.

Omschrijving