Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie van de Rabobank Hockey World Cup (2014)

economische impact, mediawaarde en beleving inwoners Den Haag

Dit rapport bevat drie evaluatieonderzoeken van het WK Hockey 2014 in Den Haag. Het gaat om een onderzoek naar de economische impact van het WK Hockey, de mediawaarde van het WK Hockey en de beleving van het WK Hockey door de inwoners van Den Haag. De totale economische impact van de Rabobank Hockey World Cup (RHWC), het Haags Hockeyplein en het WK veteranen tezamen, na aftrek van de kosten, is 12,8 miljoen euro. Dit bedrag kan worden beschouwd als een bovengrens, omdat eventuele verdringingseffecten niet zijn verrekend. Van alle bezoekers aan de RHWC kon bijna 74 procent als additioneel worden gezien, wat neerkomt op 66.600 additionele bezoekers en ruim 180.000 afgelegde bezoeken. De mediawaarde van de gemeten Nederlandse media bedroeg iets meer dan 64 miljoen euro.

Literatuurverwijzing: Herpen, N. van, Kloek, G., Joosse, J., & Verheem, M. (2014). Evaluatie van de Rabobank Hockey World Cup: economische impact, mediawaarde en beleving inwoners Den Haag. Den Haag: De Haagse Hogeschool.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-19-A37 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving