Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie van The Daily Mile (2017)

onderzoek naar de impact van het beweeginitiatief

The Daily Mile is een Schots beweeginitiatief dat door Jongeren Op Gezond Gewicht in Nederland is geïntroduceerd. Het idee van The Daily Mile is dat alle kinderen van de klas dagelijks tijdens schooltijd vijftien minuten een rondje om de school (hard)lopen. Het doel dat hiermee wordt beoogd, is dat kinderen dagelijks vijftien minuten meer bewegen en daarmee fitter worden. Om uitspraken te doen over de impact van The Daily Mile, is in dit onderzoek gebruikgemaakt van het RE-AIM model (Glasgow et al., 1999). Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de elementen van het RE-AIM model (het bereik, de mate van bereidheid om de aanpak uit te voeren (adoptie), de mate van implementatie, de mate van borging en indicaties van effectiviteit van The Daily Mile. De onderzoeksvragen die met dit onderzoek worden beantwoord, zijn:

  1. Wat is het bereik (leerlingen) van The Daily Mile?
  2. In welke mate zijn docenten bereid The Daily Mile uit te voeren (adopteren)?
  3. Wat zijn de succes- en faalfactoren bij het implementeren van The Daily Mile?
  4. In welke mate wordt The Daily Mile geborgd?
  5. Wat zijn de ervaren voordelen van The Daily Mile volgens docenten?
  6. Wat zijn de ervaringen van leerlingen met The Daily Mile?

Docenten die The Daily Mile in hun klas uitvoeren, ervaren vooral effecten op fysiek en sociaal gebied. Docenten merken dat leerlingen meer energie hebben, fitter zijn en makkelijker samenwerken. Leerlingen ervaren dat ze The Daily Mile over het algemeen steeds beter kunnen volhouden.

Literatuurverwijzing: Scholten, V., & Collard, D.C.M. (2017). Evaluatie van The Daily Mile: onderzoek naar de impact van het beweeginitiatief. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-500 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving