Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evalueren binnen het vakwerkplan (2009)

uitgangspunten leiden tot een bepaalde vorm van evalueren

Auteur(s): Wim Roels, Hans Dijkhoff

Een vakwerkplan komt als het goed is niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is over nagedacht door een sectie bewegingsonderwijs of misschien wel in breder verband binnen een netwerk of bestuur. In dit artikel wordt vanuit een bepaalde kijk op wat je beoogt met onderwijs ingegaan op de invloed daarvan voor het evalueren. Het is grotendeels een samenvatting van ‘Evalueren en rapporteren van het vakconcept LO’, een hulpmiddel en een aangrijpingspunt bij het leerproces.

Literatuurverwijzing: Roels, W., & Dijkhoff, H. (2009, juni). Evalueren binnen het vakwerkplan: uitgangspunten leiden tot een bepaalde vorm van evalueren. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 10-13)