Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Even uit de anonimiteit (z.j.)

15 jaar raad voor de gemeentelijke wijkaccommodaties

Auteur(s): Peter Bulthuis

Tot op vandaag worden nog steeds geheel nieuwe beheerscommissies gevormd voor wijkgebouwen door bewonersorganisaties zowel als deelgemeenteraden. De behoefte van mensen om zeggenschap te hebben bij zaken die voor hen van belang zijn, in dit geval het directe leefmilieu, is onverflauwd waar te nemen in de stad Rotterdam. Deze publicatie vertelt daarover vanaf de oorlogsjaren tot op heden. Met deze publicatie wil de Raad voor de Gemeentelijke Wijkaccommodaties markeren wat de afgelopen jaren is bereikt door de inspanning van vele burgers van Rotterdam.

Literatuurverwijzing: Bulthuis, P. Even uit de anonimiteit: 15 jaar raad voor de gemeentelijke wijkaccommodaties. Rotterdam: Raad voor de Gemeentelijke Wijkaccommodaties.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-0105 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving