Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de basisschool (2020)

Extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling biedt kinderen de kans om specifieke bewegingsactiviteiten op hun eigen niveau te beoefenen en daarmee hun motorische achterstand te verminderen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Mulier Instituut in staat gesteld om een verkennende studie uit te voeren naar de afwegingen die basisscholen maken bij de extra ondersteuning voor de motorische ontwikkeling van kinderen en de vorm waarin ze dat doen.

Literatuurverwijzing: Jonge, M. de, Singh, A.S., & Lucassen, J.M.H. (2020). Extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de basisschool. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-664 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving