Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Factsheet Beweegvriendelijke omgeving (2021)

van een visie naar een kansenkaart op provinciaal niveau

Iedere provincie heeft een eigen visie met betrekking tot de beweegvriendelijke omgeving. De leefomgeving speelt een grote rol in de gezondheid van de inwoners. Denk hierbij aan veilige wandel- en fietsnetwerken, bovenlokale sportaccommodaties of publieke ruimte voor recreatie en ontmoeting. Maar hoe breng je de kansen en mogelijkheden provinciaal in kaart?

In dit factsheet staan 10 stappen om van de provinciale visie op de beweegvriendelijke openbare ruimte naar een echt beweegvriendelijke omgeving te komen.

Het factsheet bevat ook een beknopte weergave van de kansenkaart van Flevoland.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen, Sportservice Flevoland, & Provincie Flevoland (2021). Factsheet Beweegvriendelijke omgeving: van een visie naar een kansenkaart op provinciaal niveau. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving