Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Factsheet kernindicatoren sport en bewegen (2023)

Stand van zaken 17-03-2023

In 2014 zijn de Kernindicatoren Sport en Bewegen benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de stand van zaken op dit terrein duurzaam in de tijd te kunnen volgen. Kwaliteit, vergelijkbaarheid en continuïteit zijn van groot belang. Deze factsheet geeft het meest recente overzicht van de Kernindicatoren Sport en Bewegen met de actuele cijfers en de trend.

Literatuurverwijzing: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2023). Factsheet kernindicatoren sport en bewegen: Stand van zaken 17-03-2023. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving