Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Factsheet monitor sportdeelname 2016 (2016)

gemeente Vlissingen

Organisatie(s): SportZeeland

De gemeente Vlissingen moet fors gaan bezuinigen op sport. Om de consequenties hiervan voor de sport te kunnen volgen, wordt een jaarlijkse monitor uitgevoerd van 2015 tot en met 2018. Onderdeel hiervan is een vragenlijst die uitgezet wordt onder inwoners van de gemeente Vlissingen. Deze factsheet geeft een impressie van de resultaten van 2016 en een vergelijking met 2015: de 0-meting.

Literatuurverwijzing: SportZeeland (2016). Factsheet monitor sportdeelname 2016: gemeente Vlissingen. Goes: SportZeeland.

Omschrijving