Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Factsheet sport en sociale media (2013)

resultaten nationaal sport onderzoek 2012

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig uit het Nationaal Sport Onderzoek 2012 van het Mulier Instituut. In totaal hebben 541 jongeren van 15-30 jaar de vragen over sociale media gebruik en sport ingevuld. Daarnaast is een (n)etnografische pilot studie uitgevoerd van oktober 2012 tot en met februari 2013. Onderzoeksassistenten registreerden sportgerelateerde berichten, foto’s en filmpjes binnen hun eigen facebook en twitter netwerk. De weergegeven citaten zijn afkomstig van jongeren uit deze netwerken. De belangrijkste conclusies luiden als volgt: sporters gebruiken vaker sociale media; sociale media gebruik gaat ook vaak over sport; afspreken om te sporten is de meest gebruikte sportspecifieke functie; sociale media vormen zowel een barrière als stimulans om (meer) te gaan sporten.

Literatuurverwijzing: Wisse, E., & Elling, A. (2013). Factsheet sport en sociale media: resultaten nationaal sport onderzoek 2012. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving