Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Factsheet: sportuitval en sportparticipatie van jeugdigen in de sport (2015)

Veel sportverenigingen hebben te maken met een daling van de ledenaantallen in de leeftijd van 12­-18 jaar. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Uit de Sportersmonitor van 2012 blijkt dat tweederde (66%) van de 5­-11 jarigen sport bij een vereniging; bij 12­-23 jarigen is dat nog maar 47%. Bij deze leeftijdsgroep (en bij 24­-44 jarigen) is de grootste afname in georganiseerde sport via de sportvereniging zichtbaar. In deze factsheet geven we kort weer welke factoren deze sportuitval veroorzaken.

Literatuurverwijzing: Groeningen, H. van, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Factsheet: sportuitval en sportparticipatie van jeugdigen in de sport. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving