Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Factsheet zitten tijdens werk 2022 (2022)

Organisatie(s): TNO

Deze factsheet geeft een overzicht van sedentair gedrag of zitgedrag in Nederland en de gevolgen daarvan. Er wordt stilgestaan bij hoeveel we zitten, het zitten tijdens COVID-19, trends in zitten en waarom het ongezond is. Ook worden er tips gegeven en bepaalde richtlijnen.

Literatuurverwijzing: TNO (2022). Factsheet zitten tijdens werk 2022. TNO.

Omschrijving